Snacka om extremism
När tonläget höjs riskerar det extrema att normaliseras

När tonläget höjs riskerar det extrema att normaliseras

September 18, 2019

I takt med att samhällsdebatten hårdnar ökar risken för att det extrema normaliseras. Vilka socialpsykologiska grundmekanismer har betydelse när vi sätter ord på våldsbejakande extremism? I det här avsnittet av Snacka om extremism special diskuterar en panel ordets betydelse i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Inspelat vid ett seminarium i Almedalen 2019.

Medverkande: Jenny Yourstone, doktor och forskningsledare på CVE; Marie Gustafsson Sandén, docent och språkforskare vid Södertörns högskola; Jonas Trolle, chef för CVE; Magnus Ranstorp, docent och terrorismforskare vid Försvarshögskolan; Anza Högström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen och Jan Sherman, journalist och debattör.

Moderator: Willy Silberstein.

Vem gör vad när det gäller våldsbejakande extremism?

Vem gör vad när det gäller våldsbejakande extremism?

September 18, 2019

Ansvaret för frågor som rör våldsbejakande extremism har inte en enskild huvudman - men vilka är det som har ansvaret och hur ska de samverka? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om extremism special från Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE). Avsnittet är en inspelning från ett seminarium i Almedalen 2019.

Medverkande: Jonas Trolle, chef för CVE

Moderator: Willy Silberstein

Är det möjligt att åtala IS-återvändare?

Är det möjligt att åtala IS-återvändare?

May 13, 2019
I den här podden samtalar Jonas Trolle, chef för CVE och Reena Devgun kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Samtalet handlar om arbetet med att lagföra dem som har begått brott mot krigets lagar, brott mot mänskligheten eller gjort sig skyldig till folkmord. Podden är inspelad i april 2019.
Vad är CVE?

Vad är CVE?

December 20, 2018

Vad är CVE – och varför är CVE viktiga? Om det berättar Jonas Trolle, Chef för center mot våldsbejakande extremism. Intervjun spelades in vid ett seminarium arrangerat av CVE i november 2018.